Lịch khởi hành Tour theo yêu cầu Tour Châu Âu Xuân Hè

Hiển thị 1–12 của 223 kết quả

07 ngày 06 đêm
Điểm đến: Sydney – Melbourne – Ballarat
Ngày khởi hành: 07-09, 20-09, 28-09, 02-10, 15-10, 31-10, 05-11, 15-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: BamBoo Airways
Trọn Gói: 70.900.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy Sỹ
Ngày khởi hành: 28-07, 07-08, 25-08, 02-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Mỹ
Ngày khởi hành: 15-07, 29-07, 05-08, 19-08, 14-10, 28-10
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 76.900.000 
9 ngày 8 đêm
Điểm đến: Mỹ
Ngày khởi hành: 10-02, 15-03, 10-04, 12-05, 16-06,
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 99.900.000 
12 ngày 11 đêm
Điểm đến: Mỹ
Ngày khởi hành: 07-07, 20-07, 10-08, 24-08
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 135.900.000 
11 ngày 10 đêm
Điểm đến: Mỹ
Ngày khởi hành: 07-09, 21-09, 05-10, 18-10, 16-11
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 124.900.000 
11 ngày 10 đêm
Điểm đến: Mỹ
Ngày khởi hành: 07-02, 15-02, 20-02, 07-03, 21-03
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 125.000.000 
11 ngày 10 đêm
Điểm đến: Mỹ
Ngày khởi hành: 07-02, 15-02, 20-02, 07-03, 21-03
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 125.000.000 
6 ngày 5 đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington D.C
Ngày khởi hành: 07-07, 20-07, 10-08, 24-08
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 78.900.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne - Úc
Ngày khởi hành: 08-12, 29-12, 24-12, 06-01, 27-01
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 71.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Thụy Sĩ - Đức - Áo
Ngày khởi hành: 12-06, 24-08, 16-09, 29-09, 02-10, 18-10, 10-11, 25-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Trọn Gói: 115.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy Sỹ
Ngày khởi hành: 17-07, 07-08, 25-08, 02-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
1800 1021