Điểm du lịch yêu thích

Pháp

Bỉ

 

Mỹ

 

Đức

 

Hà Lan

 

Thuỵ Sỹ

 

CHÙM TOUR HOT 2024

11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 07-08, 21-08
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5* Qatar/Emirates
Trọn Gói: 114.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp- Thụy Sỹ- Đức- Áo- Séc- Hungary
Ngày khởi hành: 24-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy
Ngày khởi hành: 08-10
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Canberra - Melbourne
Ngày khởi hành: 1-10, 12-10, 21-10
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 71.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ- Ý
Ngày khởi hành: 18-10, 31-10
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Đan Mạch - Na Uy - Phần Lan
Ngày khởi hành: 28-11, 02-12, 22-12, 01-01, 15-01, 05-02, 18-02
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao Qatar/Emirates
Trọn Gói: 125.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ-Đức-Áo-Séc-Hungary
Ngày khởi hành: 02-12, 21-12, 05- 01
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
6 ngày 5 đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington D.C
Ngày khởi hành: 07-07, 20-07, 10-08, 24-08
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 78.900.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ-Đức-Áo-Séc-Hungary
Ngày khởi hành: 02-12, 21-12, 05- 01
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 07-08, 21-08
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5* Qatar/Emirates
Trọn Gói: 114.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp- Thụy Sỹ- Đức- Áo- Séc- Hungary
Ngày khởi hành: 24-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy
Ngày khởi hành: 08-10
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Canberra - Melbourne
Ngày khởi hành: 1-10, 12-10, 21-10
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 71.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Đan Mạch - Na Uy - Phần Lan
Ngày khởi hành: 28-11, 02-12, 22-12, 01-01, 15-01, 05-02, 18-02
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao Qatar/Emirates
Trọn Gói: 125.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ-Đức-Áo-Séc-Hungary
Ngày khởi hành: 02-12, 21-12, 05- 01
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
6 ngày 5 đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington D.C
Ngày khởi hành: 07-07, 20-07, 10-08, 24-08
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 78.900.000 

Trải nghiệm mùa Olympic cùng Eurotravel

10 Ngày 9 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 07-08, 25-08
Nơi khởi hành: Sài Gòn/Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 95.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp- Thụy Sỹ- Đức- Áo- Séc- Hungary
Ngày khởi hành: 24-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy
Ngày khởi hành: 08-10
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Đan Mạch - Na Uy - Phần Lan
Ngày khởi hành: 28-11, 02-12, 22-12, 01-01, 15-01, 05-02, 18-02
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao Qatar/Emirates
Trọn Gói: 125.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 07-08, 21-08
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5* Qatar/Emirates
Trọn Gói: 114.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ -Ý
Ngày khởi hành: 11-09, 26-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ- Ý
Ngày khởi hành: 18-10, 31-10
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 23-12, 02-01, 15-01, 22-01, 02-02, 15-02
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý
Ngày khởi hành: 10-07, 17-08, 25-08, 22-09, 27-09, 12-10, 25-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy Sỹ
Ngày khởi hành: 28-07, 07-08, 25-08, 02-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ-Đức-Áo-Séc-Hungary
Ngày khởi hành: 02-12, 21-12, 05- 01
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ-Ý
Ngày khởi hành: 23-12
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 125.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Tây Ban Nha
Ngày khởi hành: 06-07, 17-07, 10-08, 22-08, 12-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy Sỹ
Ngày khởi hành: 17-07, 07-08, 25-08, 02-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Thụy Sĩ - Đức - Áo
Ngày khởi hành: 12-06, 24-08, 16-09, 29-09, 02-10, 18-10, 10-11, 25-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Trọn Gói: 115.500.000 
10 Ngày 9 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 07-08, 25-08
Nơi khởi hành: Sài Gòn/Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 95.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 07-08, 21-08
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5* Qatar/Emirates
Trọn Gói: 114.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ -Ý
Ngày khởi hành: 11-09, 26-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp- Thụy Sỹ- Đức- Áo- Séc- Hungary
Ngày khởi hành: 24-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy
Ngày khởi hành: 08-10
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ- Ý
Ngày khởi hành: 18-10, 31-10
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Đan Mạch - Na Uy - Phần Lan
Ngày khởi hành: 28-11, 02-12, 22-12, 01-01, 15-01, 05-02, 18-02
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao Qatar/Emirates
Trọn Gói: 125.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ-Đức-Áo-Séc-Hungary
Ngày khởi hành: 02-12, 21-12, 05- 01
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sĩ-Ý
Ngày khởi hành: 23-12
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 125.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp-Thụy Sỹ-Ý
Ngày khởi hành: 23-12, 02-01, 15-01, 22-01, 02-02, 15-02
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy Sỹ
Ngày khởi hành: 28-07, 07-08, 25-08, 02-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý
Ngày khởi hành: 10-07, 17-08, 25-08, 22-09, 27-09, 12-10, 25-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Tây Ban Nha
Ngày khởi hành: 06-07, 17-07, 10-08, 22-08, 12-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
13 ngày 12 đêm
Điểm đến: Tây Ban Nha- Pháp- Ý- Thụy Sỹ
Ngày khởi hành: 17-07, 07-08, 25-08, 02-09, 17-09, 10-10, 22-10, 08-11, 21-11
Nơi khởi hành: Hà Nội/ Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Thụy Sĩ - Đức - Áo
Ngày khởi hành: 12-06, 24-08, 16-09, 29-09, 02-10, 18-10, 10-11, 25-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Trọn Gói: 115.500.000 

Du lịch Úc - new zealand

7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Canberra - Melbourne
Ngày khởi hành: 1-10, 12-10, 21-10
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 71.500.000 
4 Ngày 3 Đêm
Điểm đến: Sydney
Ngày khởi hành: 08-08, 22-08, 16-09, 26-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 49.500.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Melbourne - Sydney
Ngày khởi hành: 01-06, 17-06, 28-06, 05-07
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 71.500.000 
10 Ngày 9 Đêm
Điểm đến: Úc
Ngày khởi hành: 06-11, 22-11, 08-12, 24-12, 06-01, 27-01
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 99.500.000 
07 ngày 06 đêm
Điểm đến: Sydney – Melbourne – Ballarat
Ngày khởi hành: 07-09, 20-09, 28-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: BamBoo Airways
Trọn Gói: 71.500.000 
07 ngày 06 đêm
Điểm đến: Sydney – Melbourne – Ballarat
Ngày khởi hành: 07-09, 20-09, 28-09, 02-10, 15-10, 31-10, 05-11, 15-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: BamBoo Airways
Trọn Gói: 70.900.000 
6 Ngày 5 Đêm
Điểm đến: Sydney-Melbourne
Ngày khởi hành: 02,30/06 - 14,28/07 - 04,29/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 64.500.000 
5 Ngày 4 Đêm
Điểm đến: Sydney - Trải nghiệm đẳng cấp
Ngày khởi hành: 05,19,26/04 - 03,17,31/05 - 07,21,28/06 - 05,12,26/07 - 02,16,23/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 62.990.000 
5 Ngày 4 Đêm
Điểm đến: Melbourne
Ngày khởi hành: 19-06, 12-07, 26-07, 09-08, 23-08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 48.900.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne - Úc
Ngày khởi hành: 08-12, 29-12, 24-12, 06-01, 27-01
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 71.500.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Canberra - Melbourne
Ngày khởi hành: 1-10, 12-10, 21-10
Nơi khởi hành: Sài Gòn/ Hà Nội
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 71.500.000 
4 Ngày 3 Đêm
Điểm đến: Sydney
Ngày khởi hành: 08-08, 22-08, 16-09, 26-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 49.500.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Melbourne - Sydney
Ngày khởi hành: 01-06, 17-06, 28-06, 05-07
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 71.500.000 
10 Ngày 9 Đêm
Điểm đến: Úc
Ngày khởi hành: 06-11, 22-11, 08-12, 24-12, 06-01, 27-01
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 99.500.000 
07 ngày 06 đêm
Điểm đến: Sydney – Melbourne – Ballarat
Ngày khởi hành: 07-09, 20-09, 28-09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: BamBoo Airways
Trọn Gói: 71.500.000 
07 ngày 06 đêm
Điểm đến: Sydney – Melbourne – Ballarat
Ngày khởi hành: 07-09, 20-09, 28-09, 02-10, 15-10, 31-10, 05-11, 15-11
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: BamBoo Airways
Trọn Gói: 70.900.000 
6 Ngày 5 Đêm
Điểm đến: Sydney-Melbourne
Ngày khởi hành: 02,30/06 - 14,28/07 - 04,29/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 64.500.000 
5 Ngày 4 Đêm
Điểm đến: Sydney - Trải nghiệm đẳng cấp
Ngày khởi hành: 05,19,26/04 - 03,17,31/05 - 07,21,28/06 - 05,12,26/07 - 02,16,23/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 62.990.000 
5 Ngày 4 Đêm
Điểm đến: Melbourne
Ngày khởi hành: 19-06, 12-07, 26-07, 09-08, 23-08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 48.900.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne - Úc
Ngày khởi hành: 08-12, 29-12, 24-12, 06-01, 27-01
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 71.500.000 

Du lịch Mỹ

6 ngày 5 đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington D.C
Ngày khởi hành: 07-07, 20-07, 10-08, 24-08
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 78.900.000