tour hot 2023

Tour Châu Âu Độc Lạ Khám Phá Miền Đất Thần Thoại Hè 2023

(1 đánh giá)
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Miền Nam Ý - Hy Lạp - Santorini - Athens
Ngày khởi hành: 28/05 - 29/06 -19/07 - 09/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 134.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Diego
Ngày khởi hành: 11,25/05 - 01,22/06 - 07,20/07 - 10,24/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 124.900.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne
Ngày khởi hành: 06,20,27/05 – 01,17,24/06 – 05,15,22/07 – 05,12,26/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 69.900.000 
7 ngày 6 đêm
Điểm đến: Las Vegas - Los Angeles
Ngày khởi hành: 11,25/03 - 15,29/04 (Lễ 30/04) - 06,20/05 - 03,17/06 - 15,29/07 - 05,19/08 16,30/09 - 14,28/10 - 04,18/11
Nơi khởi hành: Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 76.900.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Đức - Áo - Hungary - CH Séc
Ngày khởi hành: 09,16,30/05 - 14,20,27/06 - 05,12,20/07 - 09,16,29/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.900.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý
Ngày khởi hành: 10,18,31/05 - 01,08,13,22/06 - 08,12,20,28/07 - 03,08,16,22/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.900.000 

du lịch châu âu

9N8Đ
Điểm đến: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức
Ngày khởi hành: 03,10,20/05 – 08,15,24/06 – 05,19,26/07 – 03,10,17/08
Nơi khởi hành: Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 92.900.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Thụy Sĩ - Pháp - Ý
Ngày khởi hành: 13/06 – 28/07 – 22/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 112.900.000 

Tour khám phá 2 Quốc Gia nổi tiếng nhất Châu Âu hè 2023

(1 đánh giá)
9 Ngày 8 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ
Ngày khởi hành: 08/06 - 10/07 - 03/08 – 16/09 – 28/10 - 14/11 - 20/12
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Trọn Gói: 104.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Tây Ban Nha (Mùa hoa Lavender)
Ngày khởi hành: 15/06 - 06/07 – 27/07
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 124.500.000 
12 Ngày 11 Đêm
Điểm đến: Thụy Sĩ - Đức - Áo - CH Séc - Hungary
Ngày khởi hành: 12,20,28/04 - 04,17,25/05 - 02,23,30/06-10,20,26/07 - 08,15,24/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 106.900.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Thụy Sĩ - Ý
Ngày khởi hành: 06,20,27/04 – 11,18,31/05 – 07,21,28/06 – 11,20,27/07 – 07,11,31/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 114.500.000 
11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý
Ngày khởi hành: 10,18,31/05 - 01,08,13,22/06 - 08,12,20,28/07 - 03,08,16,22/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 109.900.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Tây Ban Nha
Ngày khởi hành: 04,18,25/04 – 02,19,26/05 – 06,15,30/06 – 06,18,27/07 – 01,15,18/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 124.500.000 
13 Ngày 12 Đêm
Điểm đến: Pháp - Thụy Sĩ - Đức - Áo - Hungary - CH Séc
Ngày khởi hành: 09,16,30/05 - 14,20,27/06 - 05,12,20/07 - 09,16,29/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 119.900.000 

Du lịch châu Mỹ

11 Ngày 10 Đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Diego
Ngày khởi hành: 11,25/05 - 01,22/06 - 07,20/07 - 10,24/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 124.900.000 
11 Ngày 10 đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Diego
Ngày khởi hành: 16,30/03 - 01,13,30/04 - 11,25/05 - 01,22/06 - 07,20/07 - 10,24/08 07,21/09 - 05,19/10 - 09,23/11
Nơi khởi hành: Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 124.900.000 
12 ngày 11 đêm
Điểm đến: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco
Ngày khởi hành: 16,30/03 - 01,13,30/04 - 11,25/05 - 08,22/06 - 06,20/07 - 10,24/08 - 07,21/09 05,19/10 - 09,23/11
Nơi khởi hành: Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 135.900.000 
7 ngày 6 đêm
Điểm đến: Las Vegas - Los Angeles
Ngày khởi hành: 11,25/03 - 15,29/04 (Lễ 30/04) - 06,20/05 - 03,17/06 - 15,29/07 - 05,19/08 16,30/09 - 14,28/10 - 04,18/11
Nơi khởi hành: Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 76.900.000 
9 ngày 8 đêm
Điểm đến: Las Vegas - Los Angeles - San Francisco
Ngày khởi hành: 11,25/03 - 15,29/04 (Lễ 30/04) - 06,20/05 - 03,17/06 - 15,29/07 - 05,19/08 16,30/09 - 14,28/10 - 04,18/11
Nơi khởi hành: Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 99.900.000 
6 ngày 5 đêm
Điểm đến: New York – Philadelphia – Washington DC
Ngày khởi hành: 16,30/03 - 01,13,30/04 - 11,25/05 - 08,22/06 - 06,20/07 - 10,24/08 07,21/09 - 05,19/10 - 09,23/11
Nơi khởi hành: Sài Gòn
Phương tiện: Hàng không 5 sao
Trọn Gói: 78.900.000 

Du lịch châu Úc - new zealand

7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne - Núi tuyết Buller
Ngày khởi hành: 01,17,29/06 - 08,15,22/07 - 05,12,26/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 69.900.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Melbourne - Sydney
Ngày khởi hành: 06,20/07 - 03,24/08 - 07,21/09
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 70.900.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne
Ngày khởi hành: 06,20,27/05 – 01,17,24/06 – 05,15,22/07 – 05,12,26/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 69.900.000 
5 Ngày 4 Đêm
Điểm đến: Sydney - Trải nghiệm đẳng cấp
Ngày khởi hành: 01,08,22/02 - 01,15,29/03 - 05,19,26/04 - 03,17,31/05 - 07,21,28/06 - 05,12,26/07 - 02,16,23/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 62.990.000 
7 Ngày 6 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne - Trải nghiệm đẳng cấp
Ngày khởi hành: 01,15,27/04 - 06,20,27/05 – 01,17,24/06 – 08,15,22/07 – 05,12,26/08
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 69.900.000 
6 Ngày 5 Đêm
Điểm đến: Sydney - Melbourne - Trải nghiệm đẳng cấp
Ngày khởi hành: 02,09,16/02 - 04,19,25/03
Nơi khởi hành: Hà Nội / Sài Gòn
Phương tiện: Vietnam Airlines
Trọn Gói: 64.990.000 

báo chí nói gì về eurotravel

https://tuoitre.vn/du-lich-my-mua-hoa-anh-dao-2023-va-nhung-luu-y-can-thiet-20221203091445156.htm
https://tuoitre.vn/du-lich-my-mua-hoa-anh-dao-2023-va-nhung-luu-y-can-thiet-20221203091445156.htm

Đối tác của EuroTravel

Lắng nghe khách hàng nói về eurotravel

Trước khi tham gia chuyến đi tour Úc, tôi cảm thấy rất hứng khởi vì mình đi vào một dịp đặc biệt nhất trong năm. Và sau khi kết thúc hành trình tôi càng tự tin hơn khi mình đã lựa chọn đúng, tuy đi vào thời gian cao điểm chào đón năm mới những EuroTravel luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ trên từng bữa ăn, từng khách sạn và đặc biệt là những điểm tham quan.

Vợ chồng anh Tuấn / Tour Úc

Tôi rất ngạc nhiên khi EuroTravel vẫn giữ vững được chất lượng dịch vụ của mình, nó hoàn toàn xứng đáng với những gì mà tôi đã kỳ vọng về một chuyến du lịch đúng nghĩa. Khách sạn đẹp, bữa ăn ngon tuy hơi nhiều món Tây nhưng đây là điểm cộng mà ít công ty du lịch làm được, điểm du lịch thì được vào tận bên trong và đặc biệt là em Hướng Dẫn Viên xử lý trên tour rất khéo…

Chị Hà / Tour 3 nước Châu Âu

Quả thật với hàng trăm chuyến đi trải nghiệm, EuroTravel có đầy đủ các bí quyết để chuyến đi của tôi với gia đình trở nên hoàn hảo. Mọi thứ diễn ra rất được công ty chăm chút, theo từng kế hoạch, từng chi tiết đều không hề ngẫu hứng, rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Từ visa, lịch trình bay, khách sạn cho đến đồ ăn, chất lượng dịch vụ đối với tôi là rất hài lòng.

Cô An / Tour 4 nước Châu Âu

Tôi được bạn bè giới thiệu về công ty nhiều nên quyết định lựa chọn. Ấn tượng của tôi là hướng dẫn viên và công ty vô cùng chuyên nghiệp và chu đáo, chuẩn bị đầy đủ vật dung mang theo. Chỗ ở tại các nước đều là khách sạn 5 sao tiện nghi, ăn uống cũng đầy đủ và cao cấp. Tôi đi dịp hè nên hơi nắng chút, còn lại hành trình rất thú vị không có gì để chê.

Chị Hằng / Tour 3 nước Châu Âu

Trong chuyến du lịch Châu Âu vừa qua gia đình tôi đã lựa chọn đồng hành với thương hiệu EuroTravel. Đây cũng là lần đầu tiên sử dụng dịch vụ của công ty, gia đình chúng tôi rất hài lòng về sự tận tình của các bạn nhân viên, hướng dẫn viên. Thú vị nhất là các điểm tham quan suốt hành trình rất mới lạ và thời gian tham quan rất thoải mái.

Anh Phong / Tour 6 nước Châu Âu

Sử dụng dịch vụ tại EuroTravel tôi thật sự rất hài lòng, từ các bạn nhân viên tận tâm đến hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp và đặc biệt công ty rất chu đáo và tâm lí chuẩn bị rất đầy đủ các loại thuốc cho du khách khi cần. Bên cạnh đó trải nghiệm các bữa ăn vô cùng chất lượng cùng phương tiện di chuyển hiện đại, tôi thật sự an tâm khi lựa chọn công ty.

Chị Bích / Tour 4 nước Châu Âu

Sử dụng dịch vụ tại EuroTravel tôi thật sự rất hài lòng, từ các bạn nhân viên tận tâm đến hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp và đặc biệt công ty rất chu đáo và tâm lí chuẩn bị rất đầy đủ các loại thuốc cho du khách khi cần. Bên cạnh đó trải nghiệm các bữa ăn vô cùng chất lượng cùng phương tiện di chuyển hiện đại an toàn, tôi thật sự rất an tâm khi lựa công ty

Chị Bích / Tour 4 nước Châu Âu

Sử dụng dịch vụ tại EuroTravel tôi thật sự rất hài lòng, từ các bạn nhân viên tận tâm đến hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp và đặc biệt công ty rất chu đáo và tâm lí chuẩn bị rất đầy đủ các loại thuốc cho du khách khi cần. Bên cạnh đó trải nghiệm các bữa ăn vô cùng chất lượng cùng phương tiện di chuyển hiện đại an toàn, tôi thật sự rất an tâm khi lựa công ty

Chị Bích / Tour 4 nước Châu Âu

Sử dụng dịch vụ tại EuroTravel tôi thật sự rất hài lòng, từ các bạn nhân viên tận tâm đến hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp và đặc biệt công ty rất chu đáo và tâm lí chuẩn bị rất đầy đủ các loại thuốc cho du khách khi cần. Bên cạnh đó trải nghiệm các bữa ăn vô cùng chất lượng cùng phương tiện di chuyển hiện đại an toàn, tôi thật sự rất an tâm khi lựa công ty

Chị Bích / Tour 4 nước Châu Âu

Giới thiệu về EuroTravel

Hình ảnh thực tế khách hàng trải nghiệm dịch vụ của EuroTravel

Điểm du lịch yêu thích

Với tiêu chí luôn mang lại những trải nghiệm thú vị độc đáo, chất lượng dành cho du khách. Euro Travel luôn cập nhật nhiều điểm du lịch mới ở các quốc gia Châu Âu, Úc, Mỹ…

Pháp

Đức

Bỉ

Hà Lan

Mỹ

Thụy Sĩ

Ý

Úc